Chodzi o podatek minimalny wprowadzony Polskim Ładem w wysokości 10 proc. od tzw. nadmiarowych płatności i kwoty odpowiadającej 4 proc. wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych). Co do zasady ma on dotyczyć podatników CIT, których udział dochodów w przychodach będzie wynosić mniej niż 1 proc. Przepisy te mają po raz pierwszy dotyczyć przychodów osiągniętych w 2022 r.
Minimalny podatek dochodowy rozlicza się w zeznaniu rocznym składanym do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu swojego roku podatkowego. W tym samym terminie podatnicy powinni również wpłacić należny podatek od dochodów osiągniętych w minionym roku podatkowym, w tym także minimalny podatek dochodowy.