Parlamentarzyści odnieśli się w ten sposób do problemu, który jako pierwsi opisaliśmy w artykule „Liniowcy podwójnie odliczą składkę zdrowotną” (DGP nr 110/2022). Wskazaliśmy w nim błąd w uchwalonej 12 maja br. przez Sejm korekcie Polskiego Ładu. Przepisy pozwalały liniowcom na podwójne odliczenie zapłaconej w trakcie roku składki zdrowotnej, aż do kwoty 17 400 zł.
Zmieniony został bowiem art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT, tak, aby zezwalał liniowcom od lipca br. na zaliczanie do podatkowych kosztów składek zdrowotnych zapłaconych w danym roku podatkowym za siebie i za osoby z nimi współpracujące. Roczny limit zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynosi 8700 zł. Artykuł 30c ust. 2 pkt 2 i art. 30c ust. 3 ustawy o PIT pozwalał jednak liniowcom na odliczenie od dochodu zapłaconej w danym roku składki zdrowotnej do limitu 8700 zł. Odliczenie na tej podstawie miałoby dotyczyć wyłącznie składek, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.