Zwolnione z podatku są tylko odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania liczone za okres po uprawomocnieniu się wyroku sądowego, podpisaniu ugody albo umowy – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.

Chodziło o pracownika, który w maju 2014 r. wygrał z byłym pracodawcą spór o przysługujący mu w 2011 r. pakiet akcji pracowniczych. Sąd nakazał wypłatę ponad 20 tys. zł netto wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za „nieuzyskanie akcji”. Pracodawca uczynił to miesiąc po wyroku.
Mężczyzna uważał, że odsetki od nieterminowej wypłaty będą wolne od podatku. Powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT, który zwalnia z daniny odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń pracowniczych.
Dyrektor katowickiej izby był innego zdania. Przypomniał, że co do zasady odsetki za zwłokę są opodatkowane jako przychód z innych źródeł. Mogą być wprawdzie wolne od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95, ale nie w każdej sytuacji. W przypadku nieterminowej wypłaty odszkodowania zwolnienie dotyczy tylko odsetek naliczonych po zawarciu umowy, ugody lub uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2014 r., nr IBPBII/1/415-793/14/BJ.