Resort odniósł się w ten sposób do naszego wczorajszego artykułu „Liniowcy podwójnie odliczą składkę zdrowotną” (DGP nr 110/2022). Nie wskazał żadnego przepisu, z którego taka „alternatywa” (słowo użyte przez MF) miałaby wynikać. Nawiązał do uzasadnienia projektu korekty Polskiego Ładu.
Cytowani przez nas wczoraj eksperci nie mieli wątpliwości, że w uchwalonej 12 maja br. przez Sejm nowelizacji jest błąd (wczoraj miał się nią zająć Senat, ale do zamknięcia tego wydania DGP tak się nie stało). Z nowelizacji wynika bowiem, że przedsiębiorca płacący PIT według liniowej stawki 19 proc. będzie mógł od 1 lipca br. podwójnie odliczyć składkę zdrowotną, czyli w sumie aż 17 400 zł. Zaliczy bowiem 8700 zł do kosztów uzyskania przychodu i drugie tyle odliczy od dochodu.
Reklama
Odpowiedź MF na pytanie DGP
Ustawa z 12 maja 2022 r. umożliwia przedsiębiorcom opłacającym podatek dochodowy liniowo uwzględnienie w rozliczeniu tego podatku części zapłaconej w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne, związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie.

Reklama
Podatnicy ci mogą alternatywnie:
– zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów albo
– odliczyć od dochodu,
maksymalnie 8700 zł rocznie zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Innymi słowy, limit kwotowy 8700 zł to maksymalny limit uwzględnienia zapłaconych składek zdrowotnych w rocznym rozliczeniu podatku liniowego, czy to poprzez zaliczenie ich do kosztów podatkowych, czy też poprzez odliczenie od dochodu.
Również w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej to rozwiązanie wprost wskazano, że „(…) dla przedsiębiorców rozliczających się według jednolitej, 19-proc. stawki podatku proponuje się wprowadzenie odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość rocznego odliczenia składek będzie limitowana. Limit będzie wynosił 8700 zł”.
Resort finansów uważa inaczej. W odpowiedzi dla DGP napisał, że podatnicy liniowi będą mogli 8700 zł z tytułu zapłaconej składki zdrowotnej „alternatywnie” zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów albo odliczyć od dochodu. Na potwierdzenie przywołał uzasadnienie do projektu tej nowelizacji. Napisano w nim, że „dla przedsiębiorców rozliczających się według jednolitej, 19-proc. stawki podatku proponuje się wprowadzenie odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość rocznego odliczenia składek będzie limitowana. Limit będzie wynosił 8700 zł”.
Na to samo uzasadnienie zwrócił uwagę jeden z cytowanych przez nas wczoraj ekspertów. Podkreślił, że w uzasadnieniu, choć nie ma ono mocy prawnej, użyto spójnika „lub”, a nie „albo”. To przykład alternatywy nierozłącznej, w której zarówno jeden, jak i oba elementy danego stwierdzenia mogą być prawdziwe.
– A zatem nie tylko wykładnia literalna, lecz także celowościowa pozostawiają pole do interpretacji przepisów w sposób korzystny dla podatników. Słowem – podwójne odliczenie składek zdrowotnych zarówno od przychodu, jak i od dochodu powinno być jak najbardziej dopuszczalne – komentował Marcin Zarzycki, adwokat, doradca podatkowy i partner zarządzający w LTCA.
Skutki rozbieżnej wykładni uchwalonych przepisów pokazujemy w tabelach.©℗
Odliczenie składki zdrowotnej przez podatnika liniowego
Zgodnie z uchwalonymi przepisami i wykładnią ekspertów
Wysokość składki zdrowotnej od rocznego dochodu Zaliczona do kosztów uzyskania przychodu (nowy art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT) Odliczona od dochodu (nowy art. 30c ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o PIT) Pozostała, nieodliczona część składki zdrowotnej
500 zł × 12 mies. = 6000 zł 6000 zł brak brak
1000 zł × 12 mies. = 12 000 zł 8700 zł 3300 zł brak
1500 zł × 12 mies. = 18 000 zł 8700 zł 8700 zł 600 zł
2000 zł × 12 mies. = 24 000 zł 8700 zł 8700 zł 6 600 zł
5000 zł × 12 mies. = 60 000 zł 8700 zł 8700 zł 42 600 zł
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów
Wysokość składki zdrowotnej od rocznego dochodu Zaliczona do kosztów uzyskania przychodu (nowy art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT ) albo odliczona od dochodu (nowe nowy art. 30c ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o PIT) Pozostała, nieodliczona część składki zdrowotnej
500 zł × 12 mies. = 6000 zł 6000 zł brak
1000 zł × 12 mies. = 12 000 zł 8700 zł 3 300 zł
1500 zł × 12 mies. = 18 000 zł 8700 zł 9 300 zł
2000 zł × 12 mies. = 24 000 zł 8700 zł 15 300 zł
5000 zł × 12 mies. = 60 000 zł 8700 zł 51 300 zł