Tym samym odwrócił się trend z 2020 r., kiedy to klin podatkowy znacząco zmalał w większości państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Powodem był wtedy wybuch pandemii koronawirusa, a w ślad za tym wprowadzane liczne preferencje podatkowe i socjalne.
W 2021 r. było już inaczej. Na wzrost w ubiegłym roku klina podatkowego wskazują statystyki opublikowane w najnowszej edycji raportu OECD „Taxing Wages 2022”. Organizacja tłumaczy to coraz skuteczniejszą walką z pandemią i zaprzestaniem w związku z tym udzielania wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych w większości z badanych 38 państw.