O ile pierwsza tendencja jest oceniana pozytywnie, o tyle druga budzi obawy o zagrożenia dla inwestorów.
Zmiany te unaocznia raport Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - pokazuje, co się działo na rynku badań w 2021 r. Nawiązaliśmy już do niego w artykule „Problem z hurtowniami audytu nie zniknął, ale widać poprawę” (DGP nr 88/2022). Ale z danych PANA płyną też inne wnioski.