W I kw. br. podatnicy złożyli ponad 9 tys. wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, tj. o prawie 1 tys. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – wynika z danych KIS przekazanych w odpowiedzi na pytania DGP

W tym czasie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał o ponad 1800 interpretacji więcej niż w I kw. 2021 r.
Najnowsze informacje pokazują też, że w I kw. br. podatnicy złożyli o 74 skargi więcej na interpretacje do wojewódzkich sądów administracyjnych w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.
W sumie w I kw. br. było 289 skarg, w tym najwięcej dotyczyło VAT (100), PIT (94) i CIT (70). Dla porównania, w I kw. 2021 r. podatnicy złożyli 215 skarg do WSA na interpretacje, przy czym najwięcej z nich dotyczyło wtedy CIT (79 złożonych skarg). Prawdopodobnie wzrost liczby wniosków to skutek wejścia w życie Polskiego Ładu i w związku z tym licznych zmian w PIT i CIT.
Natomiast efekt rosnącej liczby wydanych interpretacji to najprawdopodobniej kwestia wygasającej pandemii.
Przypomnijmy, że w marcu 2020 r., gdy tylko pojawił się koronawirus, urzędnicy zostali wysłani na pracę zdalną. Podobnie działo się przy okazji kolejnych lockdownów w 2021 r., co również mogło wpływać na efektywność urzędniczej pracy.
Mniejszą dostępnością urzędników i utrudnieniami pandemicznymi rząd uzasadniał również wydłużenie z trzech do sześciu miesięcy terminu na wydanie interpretacji indywidualnej.
Przypomnijmy, że nadal dyrektor KIS ma na to sześć miesięcy. Wydłużony termin obowiązuje bowiem aż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. Odwołanie od 16 maja wyłącznie stanu epidemii nie spowodowało przywrócenia standardowego trzymiesięcznego terminu na wydanie interpretacji indywidualnej, który zakłada ordynacji podatkowa.
Interpretacje indywidualne – wydane, zaskarżone
Czego dotyczy w I kwartale 2022 r. w I kwartale 2021 r.
wnioski o wydanie interpretacji złożyli podatnicy 9032 8043
interpretacje indywidualne wydał dyrektor KIS 6459 4620
skargi do sądów na interpretacje indywidualne 289 215