Resort opublikował statystyki za okres do 31 marca 2022 r. Wynika z nich, że najwięcej informacji dotyczy MDR-3 i MDR-1, a więc dwóch najważniejszych raportów. Przypomnijmy, że MDR-3 składają korzystający ze schematów podatkowych, czyli podatnicy, a MDR-1 głównie promotorzy, czyli najczęściej doradcy podatkowi. Najmniej zostało złożonych MDR-2 (informacja promotorów o udostępnieniu schematu podatnikowi) i MDR-4 (informacja kwartalna promotorów o schematach standaryzowanych).
Widać również dalszy wzrost liczby numerów schematu podatkowego (NSP), które nadaje szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) po otrzymaniu informacji MDR. W ciągu ostatniego roku numer dostało 2756 schematów.
Reklama
Nadal bez obowiązku
- Ze statystyk wynika, że regularnie rośnie liczba składanych informacji MDR - mimo że terminy do raportowania schematów krajowych wciąż są zawieszone w związku ze stanem epidemii - komentuje Grzegorz Podgórski, adwokat, doradca podatkowy i dyrektor w BTTP.

Reklama
W piątek Adam Niedzielski, minister zdrowia, poinformował że od 16 maja br. zostanie zniesiony stan epidemii, ale nadal będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego (więcej o tym na str. B10). - Odwołanie stanu epidemii nie sprawi jednak, że terminy raportowania schematów podatkowych zaczną biec, ponieważ nadal będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego - wyjaśnia Piotr Kalemba, doradca podatkowy i menedżer współpracujący z Thedy & Partners.
Zwraca uwagę, że statystyki MF potwierdzają, że podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych raczej nie korzystają z udogodnienia, jakim jest zawieszenie terminów tego raportowania. Dodajmy, że dotyczy to jedynie schematów krajowych, a nie tzw. transgranicznych.
Zdaniem ekspertów takie działanie promotorów i podatników jest uzasadnione. - To zdroworozsądkowe podejście, bo pozwala zminimalizować ryzyko niezłożenia informacji MDR po okresie odwieszenia terminów (czyli odwołania również stanu zagrożenia epidemicznego - przyp. red.) - uważa Grzegorz Podgórski.
Piotr Kalemba dodaje, że bieżąca ocena poszczególnych uzgodnień podatkowych z perspektywy przepisów o schematach, a tym samym również bieżące ich raportowanie, ograniczają ryzyko naruszenia tych przepisów.
Dwa podejścia
Grzegorz Podgórski dodaje, że część podatników, chcąc zminimalizować ryzyko kar za brak złożenia MDR, raportuje część operacji podatkowych na wszelki wypadek.
- Jest to szczególnie istotne, gdyż przepisy są niejasne, organy podatkowe odmawiają wydawania indywidualnych interpretacji dotyczących MDR-ów, a objaśnienia podatkowe ministra finansów rozwiewają tylko część wątpliwości dotyczących klasyfikacji zdarzenia jako schemat podatkowy - mówi.
Inni podatnicy przyjmują odwrotną strategię i zwlekają z raportowaniem nawet w przypadku zidentyfikowania transakcji i czynności, które potencjalnie mogłyby zostać uznane za schematy podatkowe. - Chcą uniknąć raportowania z ostrożności, które najczęściej okazuje się niepotrzebne - komentuje Piotr Kalemba.
Więcej numerów schematów
Eksperci zwracają uwagę na wzrost numerów schematów. Z danych wynika, że największy skok nastąpił rok temu, w pierwszej połowie 2021 r. - Może to wynikać z przeniesienia kompetencji do nadawania numerów NSP do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz utworzenia w tym mieście Centrum Kompetencyjnego, które zajmuje się procesem nadawania NSP - uważa Grzegorz Podgórski.
Taka reorganizacja pracy organów przyniosła pozytywny efekt w postaci przyspieszenia nadawania numerów NSP. Przypomnijmy, że w pierwszym okresie po wprowadzeniu raportowania MDR-ów z nadawaniem numerów był poważny problem. Potwierdzają to także statystyki. Szef KAS do 31 marca 2020 r. nadał jedynie 1010 numerów na ponad 11 tys. złożonych informacji o schematach.
Minister wyjaśnił
W związku z wątpliwościami podatników Ministerstwo Finansów opublikowało w kwietniu na stronie podatki.gov.pl/mdr kolejne wyjaśnienia dotyczące raportowania schematów. Resort wyjaśnił, że jeśli na moment składania MDR-4 promotor nie uzyskał jeszcze numeru schematu podatkowego, w informacji MDR-4 może wskazać urzędowe poświadczenie odbioru formularza MDR-1 złożonego dla tego schematu (do momentu uzyskania NSP).
Jeśli zaś korzystający (podatnik), u którego powstał obowiązek złożenia informacji MDR-3, nie otrzymał od promotora numeru schematu ani urzędowego poświadczenia jego odbioru, powinien sam złożyć MDR-1, a więc informację o schemacie. Następnie po uzyskaniu NSP powinien przekazać informację MDR-3 wraz z numerem schematu i wysokością korzyści podatkowej.
Z najnowszych wyjaśnień MF wynika również, że promotor, który w danym kwartale nie udostępnił żadnego schematu standaryzowanego, nie musi składać tzw. zerowego MDR-4.
Resort wskazał też, kto może podpisać formularze MDR-1, MDR-2 i MDR-4. Jeśli formularz składa osoba fizyczna, to ona powinna go podpisać, a jeśli składa go jednostka organizacyjna, należy stosować ogólne zasady jej reprezentacji. Stosuje się wtedy również odpowiednio przepisy dotyczące prokurenta.
- Jeżeli więc do reprezentowania uprawniony jest każdy członek organu zarządzającego indywidualnie, to każdy z nich może złożyć podpis w informacji lub zawiadomieniu. W przypadku reprezentacji łącznej podpisy powinny być złożone przez tylu członków organu, ilu wymagają zasady reprezentacji tego podmiotu - wyjaśnia MF. W przypadku reprezentacji mieszanej informację lub zawiadomienie podpisuje członek zarządu wraz z prokurentem lub tylko prokurent w przypadku prokury samoistnej. W spółkach osobowych powyższe MDR-y powinni podpisać wspólnicy, bo są oni uprawnieni do reprezentowania spółki. Jeśli został powołany prokurent, to on może podpisać MDR, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w umowie spółki. ©℗
Ile podatnicy złożyli schematów podatkowych (MDR) / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe