Od ponad dwóch miesięcy trwa wojna w Ukrainie. Jak Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) angażuje się w pomoc uchodźcom i walczącym za wschodnią granicą?
Polska ze względu na swoje położenie geograficzne pełni wyjątkową rolę, bo nasze służby obsługują obrót towarowy oraz ruch osobowy na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeprowadzają kontrole mające zapobiegać nielegalnemu przywozowi i wywozowi towarów. Chodzi przede wszystkim o towary objęte sankcjami unijnymi w związku z sytuacją w Ukrainie. Wszystkie takie zakazy są egzekwowane. Ponadto priorytetowo traktujemy odprawy pomocy humanitarnej kierowanej do Ukrainy. Komisja Europejska pochwaliła Polskę za wdrożone procedury i podziękowała za zaangażowanie. Dodam, że w każdej izbie administracji skarbowej zostali wyznaczeni koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej.