Aby uzyskać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (lub brak takiego obowiązku), niezbędny do rejestracji auta przywiezionego z krajów unijnych, nie trzeba już występować do urzędu celnego.

Od 9 grudnia 2014 r. można go wygenerować i wydrukować z Portalu Systemów Służby Celnej ze strony internetowej https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar (zakładka "potwierdzenie zapłaty" ). Jak poinformowało Ministerstwo Finansów wystarczy jedynie wpisać numer VIN pojazdu lub numer Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (tzw. UPO) otrzymany dla złożonej elektronicznie deklaracji AKC-U. Warunkiem skorzystania z nowej usługi jest dokonanie zapłaty podatku akcyzowego w pełnej kwocie wynikającej z deklaracji AKC-U.

Nadal można korzystać z dotychczasowej możliwości - otrzymania potwierdzenia w formie papierowej w urzędzie celnym. Uzyskanie zaświadczenia w tej formie jednak może potrwać kilka dni. W pierwszej kolejności jednak zainteresowany musi wystąpić z wnioskiem do urzędu celnego i wpłacić na konto urzędu miasta lub urzędu gminy opłatę skarbową w wysokości 17 zł.