Spółki, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, aby nie stać się podatnikami CIT, muszą złożyć formularz CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW. To informacja o wspólnikach, którą zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 655; dalej: ustawa o CIT) należy złożyć w trzech przypadkach:
Co ważne, nie warto tego obowiązku bagatelizować, bo ten, kto raz wpadnie w CIT, już z niego nie wyjdzie. Taka spółka jawna pozostanie bowiem podatnikiem CIT, nawet jeśli nastąpi zmiana jej składu osobowego na obejmujący wyłącznie osoby fizyczne. - Spółka, która nie złoży CIT-15J, staje się podatnikiem CIT i nie ma możliwości zmiany tego statusu, nawet jeśli później spełni wszystkie niezbędne wymogi, aby nie być podatnikiem CIT - przypomina Natalia Kamińska-Kubiak, doradca podatkowy i menedżer w Grant Thornton. I dodaje, że spółka jawna, która nie złoży wymaganej informacji, jest podatnikiem CIT do momentu jej zamknięcia, czyli wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.