Od 1 stycznia br. nie ma już co do tego wątpliwości, bo przepisy się zmieniły (art. 21 ust. 30a ustawy o PIT).
Nadal jednak toczą się spory o stan prawny sprzed 2022 r. Teraz, po wydaniu przez ministra interpretacji ogólnej (sygn. DD2.8202.5.2020), podatnicy zyskali więc dodatkowy argument przemawiający na ich korzyść.