Chodziło o spółkę akcyjną, która zamierzała przejąć w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych spółkę komandytową – wówczas jeszcze traktowaną dla celów podatkowych jako osobowa. W wyniku połączenia spółka przejmowana przestałaby istnieć, a jej majątek zostałby w całości przeniesiony na spółkę przejmującą.
Spółka akcyjna chciała się upewnić, że przejęcie majątku spółki osobowej nie będzie stanowiło dla niej przychodu. Argumentowała, że art. 12 ust. 1 pkt 8c oraz art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3f ustawy o CIT regulują powstanie przychodu tylko w przypadku łączenia lub podziału spółek będących podatnikami CIT. Nie odnoszą się one do przejęcia spółki komandytowej, wówczas jeszcze niebędącej podatnikiem CIT.