Potwierdziło też, że płacone za granicą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wykazuje się w tej samej rubryce co krajowe. Nie przewidziano do tego oddzielnego pola jak w poprzednich latach.
W sprawie wątpliwości dotyczących PIT-36 w wersji 29 służącej do rozliczenia podatku za 2021 r. napisał do nas czytelnik. Miał bowiem wątpliwości, czy w formularzu, który został udostępniony na stronie MF, nie ma błędów.
Pierwsza jego wątpliwość dotyczyła wykazywanych w zeznaniu zaliczek na podatek dochodowy. Czytelnik zwrócił uwagę na to, że elektroniczny formularz PIT-36 wymaga, aby w polu 71 („Należna zaliczka, w tym zaliczka pobrana przez płatnika lub przekazana płatnikowi”) oraz w polu 409 („Suma wpłaconych zaliczek, zaliczek pobranych”) była wskazana ta sama kwota. Podkreślił jednak, że często kwoty te różnią się od siebie, dlatego – jego zdaniem – powinna być możliwość podania dwóch różnych kwot – tak jak było to we wcześniejszych wersjach formularza.
Reklama
W odpowiedzi na te wątpliwości Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że co do zasady pozycja 409 wylicza się automatycznie i jest sumą odpowiednich kwot z kolumny f sekcji E.1 („Dochody i straty podatnika”) oraz z kolumny f sekcji E.2 („Dochody i straty małżonka”).
– Jednak pozycja ta jest edytowalna, tzn. podatnik zachowuje możliwość zmiany wartości tej pozycji i wpisania własnej kwoty, zarówno większej, jak i mniejszej od wyliczonej – tłumaczy resort.
Drugi problem dotyczy wykazywania w PIT-36 składek na ubezpieczenia społeczne. Czytelnik zwrócił uwagę na to, że w poprzednich latach składki zapłacone za granicą, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w Polsce, były prezentowane w oddzielnej pozycji. Natomiast w tym roku w formularzu PIT-36, służącym do rozliczenia za 2021 r., jest tylko jedno pole 202 „Składki na ubezpieczenia społeczne”.
Tak samo jest w przypadku składek na ubezpieczenia zdrowotne. Przypomnijmy, że w rozliczeniu za 2021 r. podatnicy mogą jeszcze odliczyć od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne zapłacone zarówno w kraju, jak i za granicą.
Jak wyjaśnia resort finansów, składki zapłacone za granicą powinny być wykazywane w jednej pozycji łącznie ze składkami krajowymi.
– Jest to zmiana analogiczna do zmiany wprowadzonej we wzorze zeznania PIT-37 obowiązującym już począwszy od rozliczenia za 2018 r. – podkreśliło MF. Dodało, że takie same zmiany zostały wprowadzone w tegorocznym wzorze formularza PIT-36L (wersja 18).
Zdaniem Michała Rodaka, doradcy podatkowego w Grant Thornton, obecna zmiana może sprawić jednak sporo zamieszania. Urząd skarbowy nie będzie mógł bowiem porównać informacji o zagranicznych składkach z otrzymanym PIT-11.
– Spowoduje to wiele pytań ze strony urzędów skarbowych, zwłaszcza wobec osób, które są delegowane do pracy w Polsce, a opłacają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za granicą – uważa ekspert.
Jego zdaniem lepsze było rozwiązanie z lat ubiegłych, tj. wyszczególnienie składek zapłaconych za granicą.