Podkreślił, że prawo do ulgi mieszkaniowej jest prawem majątkowym, które podlega sukcesji generalnej na podstawie art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej.
Podobnie NSA orzekał już wcześniej, m.in. w wyrokach z 20 lutego 2019 r. (sygn. akt II FSK 524/17), z 18 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3634/15) i z 29 listopada 2017 r. (sygn. akt II FSK 2119/15).