Do 30 września 2022 r. zostanie przesunięty termin składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. – wynika z opublikowanego projektu.

Przypomnijmy, że spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy muszą przekazać fiskusowi informacje o podmiotach posiadających w nich m.in. co najmniej 5 proc. udziałów – w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku (czyli do końca marca, gdy rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym). Chodzi o udziałowców krajowych i zagranicznych. Wynika to z art. 27 ust. 1e ustawy o CIT i art. 45 ust. 3f ustawy o PIT. Informację trzeba złożyć szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Obowiązek ten dotyczy spółek, w których nieruchomości o wartości powyżej 10 mln zł przekraczają ponad 50 proc. aktywów, a jeśli taki podmiot prowadzi działalność dłużej niż rok, to dodatkowo musi uzyskiwać co najmniej 60 proc. przychodów z nieruchomości (art. 4a pkt 35 ustawą o CIT, art. 5a pkt 49 ustawy o PIT).
Informację muszą przekazać też sami wspólnicy (podatnicy CIT i PIT).
Przepisy w tym zakresie weszły w życie kilkanaście miesięcy temu, ale nadal nie ma elektronicznego formularza ani jego struktury logicznej. Nie została też uruchomiona bramka, przez którą można składać informacje. Na problemy te wskazaliśmy w artykule „Spółki nie wiedzą, jak mają ujawnić udziałowców” (DGP nr 49/2022).
Początkowo Ministerstwo Finansów twierdziło, że takie narzędzia nie są potrzebne, bo informacje za 2021 r. należy składać na niesformalizowanym druku, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2021 r.
Z uzasadnienia do najnowszego projektu rozporządzenia wynika jednak co innego. Resort poinformował bowiem, że pracuje nad narzędziami informatycznymi do elektronicznego przesyłania informacji. Będą one jednak dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów nie wcześniej niż od maja 2022 r.
W związku z tym konieczne okazało się przedłużenie do 30 września 2022 r. terminu składania tych informacji przez spółki, których rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. Przesunięcie dotyczy też wspólników, którzy również muszą składać taką informację.
Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w konsultacjach