Za bez znaczenia uznał to, że podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii nadal są wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o CIT, do którego odwołuje się art. 20 ust. 14 tej ustawy. Przepis ten mówi o zwolnieniach dla dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
Ważniejsze – jak wyjaśnił dyrektor KIS – jest to, że od początku 2021 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. A to oznacza, że brytyjskie spółki wypłacające dywidendę do Polski nie spełniają warunków określonych w unijnej dyrektywie 2011/96/EU z 30 listopada 2011 r. i w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.