Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Sytuacje, w których podatnik nie ma prawa korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zostały wskazane w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jedno z tych wyłączeń ma zastosowanie, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub