Minister finansów wydał decyzję o zawieszeniu uchwały Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Zakazuje ona doradcom świadczenia usług organom podatkowym, np. samorządowym (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta). Jakie są powody tej decyzji?
Minister finansów ocenia uchwały Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych wyłącznie pod względem ich zgodności z prawem, co wynika z art. 63 ust. 3 ustawy o doradztwie podatkowym. Uznaliśmy, że uchwała zjazdu zakazująca doradcom świadczenia usług organom podatkowym narusza przepisy.
Gdzie minister upatruje tych naruszeń?
Chodzi o kilka obszarów. Naszym zdaniem zjazd poszedł w uchwale nieco za daleko, wykroczył poza art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym. Wynika z niego, kiedy doradca może świadczyć działalność gospodarczą i jakie musi spełnić warunki. Uchwała zjazdu poprzez zakaz świadczenia usług w pewnym obszarze - na rzecz organów podatkowych - ograniczyła więc zakres świadczenia działalności gospodarczej doradców. Tego robić nie wolno. Potwierdza to również analiza przepisów dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (2030/123/WE z 2006 r.), na której bazuje art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym. Z dyrektywy wynika, że nie można nakładać na usługodawców (tu doradców podatkowych) wymogów, które zobowiązują ich wyłącznie do prowadzenia danej działalności, a więc np. stricte doradztwa podatkowego, lub które ograniczają prowadzenie różnych rodzajów działalności. Takie wymogi można stawiać zawodom regulowanym m.in. pod warunkiem, że jest to uzasadnione etyką zawodową oraz jest to niezbędne w celu zapewnienia niezależności i bezstronności osobom wykonującym taki zawód.