Część ekspertów twierdzi, że należy tego dokonywać na bieżąco, inni – że jednak wstecz.
Problem powstał wskutek uchylenia art. 11e pkt 5 ustawy o CIT i art. 23q pkt 5 ustawy o PIT).