Artykuł 15e ustawy o CIT został uchylony z końcem 2021 r. wskutek wejścia w życie Polskiego Ładu. Przed sądem kasacyjnym wciąż toczą się jednak spory o zakres zastosowania.
Ponadto orzecznictwo sądów jest istotne również w świetle aktualnego stanu prawnego, ponieważ usługi, o których była mowa w art. 15e ustawy o CIT, są obecnie brane pod uwagę przy obliczaniu minimalnego podatku dochodowego. Pisaliśmy o tym w artykule „Minimalny podatek dochodowy. Kolejny zagwarantowany wpływ do budżetu” (DGP nr 185/2021).