Z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że opodatkowane jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski.
Z tym przepisem współgra art. 3 pkt 1 ustawy. Wynika z niego, że nie ma podatku od darowizny lub spadku w Polsce, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski.