Pracodawca, który w trakcie roku przejmie osoby zatrudnione dotychczas w innej firmie, musi wystawić PIT-4R i PIT-11 obejmujące dane za 12 miesięcy – stwierdził dyrektor poznańskiej izby.
Chodziło o spółkę, która 1 czerwca 2014 r. została właścicielem jednej z placówek handlowych swojego partnera biznesowego. W ten sposób przejęła także zatrudnionych w niej pracowników. W związku z tym spytała, czy powinna wystawić deklaracje PIT-4R i PIT-11 za okres do 31 maja 2014 r. Sądziła, że nie ma takich obowiązków, skoro w tym okresie nie była pracodawcą przejętych pracowników.
Dyrektor izby nie zgodził się ze spółką. Przypomniał, że zgodnie z art. 231 par. 1 kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, staje się on stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Automatycznie wchodzi on we wszelkie obowiązki, jakie miał wobec zatrudnionych poprzedni pracodawca. To oznacza, że nowy zatrudniający powinien po zakończeniu roku przygotować PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach) oraz PIT-11 (informacja o dochodach i pobranych zaliczkach) obejmujące dane za cały rok podatkowy. W obu dokumentach powinny się znaleźć dane za okres zarówno sprzed przejęcia pracowników, jak i po nim.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2014 r., nr ILPB1/415-814/14-2/AMN