Czy osoba mająca mieszkanie w zabytkowej kamienicy może skorzystać z ulgi na zabytki (nazwanej przez panią - „pałacyk+”)?
Ulga na zabytki dotyczy trzech kategorii wydatków. W ramach tej ulgi można odliczyć m.in. wydatki poniesione na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. Fundusz musi zostać utworzony zgodnie z odrębnymi przepisami. Wpłaty na fundusz remontowy mogą dotyczyć zarówno zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, jak i nieruchomości znajdującej się w ewidencji zabytków. Z ulgi można skorzystać, jeśli jest się właścicielem lub współwłaścicielem takiej nieruchomości. Jeśli ktoś jest właścicielem mieszkania, to jest automatycznie współwłaścicielem budynku. W związku z tym ulga mu przysługuje.