Dorian Jabłoński, starszy konsultant w zespole podatków osobistych i doradztwa dla pracodawców MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma prawo wybrać, czy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie ustalał w oparciu o wysokość bieżących przychodów, czy też w oparciu o przychody z poprzedniego roku kalendarzowego. Należy też pamiętać, że wysokość miesięcznej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie jest uzależniona od uzyskiwanych przychodów (335,94 zł dla przychodów poniżej 60 tys. zł, 559,89 zł dla przychodów powyżej 60 tys. zł i poniżej 300 tys. zł oraz 1007,81 zł dla przychodów powyżej 300 tys. zł).
W przedstawionym przypadku z pewnością niekorzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy byłoby opłacanie składki zdrowotnej w oparciu o wysokość przychodów z roku poprzedniego (oznaczałoby to składkę na poziomie 1007,81 zł miesięcznie). Powinien on zatem za miesiące styczeń–kwiecień opłacać składki w oparciu o przychody uzyskiwane w bieżącym roku podatkowym. Przy wyliczaniu rocznej składki zdrowotnej przedsiębiorca weźmie pod uwagę wyłącznie przychody uzyskane do momentu likwidacji działalności. Oznacza to, że finalna składka zdrowotna, jaką zapłaci, wyniesie 1343,76 zł (335,94 zł x 4) zł, jeśli jego przychody w okresie przed likwidacją działalności nie przekroczą 60 tys. zł lub 2239,56 zł (559,89 zł x 4), jeśli przychody te będą wyższe niż 60 tys. zł i niższe niż 300 tys. zł.