Wydziały rejestrowe będą przesyłać do urzędów skarbowych informację o rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie samochodu oraz o jego wartości wynikającej z tego dokumentu.

Taką zmianę przewiduje opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych.
Dziś wydziały rejestrowe przesyłają już fiskusowi dane o zarejestrowanych pojazdach. Po zmianie do urzędów skarbowych miałoby trafić więcej szczegółowych informacji o dokumencie potwierdzającym nabycie auta i o wartości pojazdu.
Dodatkowe dane usprawnią czynności sprawdzające i to bez udziału podatnika – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu. Urzędy skarbowe nie będą już musiały wzywać podatnika do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów, w szczególności gdy nie powstał obowiązek zapłaty podatku lub złożenia deklaracji (tj. m.in. gdy czynność jest opodatkowana VAT lub zwolniona od tego podatku).
Dziś jest to konieczne, bo fiskus nie wie, w jaki sposób podatnik nabył auto (czy był to zakup, darowizna, czy prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o nabyciu prawa własności). Urzędy nie wiedzą też, czy zawarta umowa była potwierdzona fakturą i czy powstał obowiązek podatkowy w zakresie VAT.
Z kolei informacja o wartości pojazdu pomoże fiskusowi szybciej ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem od spadków i darowizn, a także VAT i podatkiem dochodowym.
W rozporządzeniu pojawi się otwarty katalog dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu. W szczególności będą to: faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności (skutek działu spadku lub zniesienia współwłasności), zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych – w konsultacjach.