Skutkiem tego są wstrzymywane płatności za granicę. Winą obarcza się Ministerstwo Finansów, które nadal nie opublikowało uaktualnionych wzorów elektronicznych formularzy: WH-WOZ i WH-OSC.
Na problem ten wskazywaliśmy już w artykule „Podatek u źródła. Są nowe przepisy, ale nie ma formularzy” (DGP nr 20/2022). Ale formularzy jak nie było, tak nadal nie ma.