Chodziło o właścicielkę działki przejętej w 2014 r. przez gminę na podstawie decyzji administracyjnej, w związku z budową drogi. Kobieta w ramach odszkodowania otrzymała nieruchomość zamienną.
Chciała wiedzieć, czy sprzedaż działki zamiennej przed upływem 5 lat od przeniesienia prawa własności, będzie opodatkowana na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o PIT.