Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji ustawy VAT-owskiej, który zakłada m.in. objęcie produktów nawozowych UE, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obniżoną stawką podatku VAT, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług planowane jest na II kw.

Celem planowanej regulacji jest m.in. wdrożenie przepisów, umożliwiających stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE.

Projekt zakłada dostosowanie zakresu i terminologii ustawy o nawozach i nawożeniu do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009, wyznaczenie organów nadzoru rynku produktów nawozowych UE oraz zakresu ich kompetencji oraz sankcji za naruszanie norm rozporządzenia 2019/1009

Planowana jest także zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług, polegająca na zmianie załącznika nr. 3 poprzez objęcie produktów nawozowych UE, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obniżoną stawką podatku VAT, podano także.

(ISBnews)