Zgodnie z art. 122 unijnej dyrektywy VAT kraje członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę podatku przy sprzedaży drewna opałowego. Z takiego uprawnienia korzystają Niemcy, pobierając 7-proc. podatek. W Polsce od 1 lipca 2020 r., czyli odkąd weszła w życie nowa matryca stawek VAT, dostawa drewna opałowego jest objęta podstawową stawką 23 proc.
Wyrok TSUE dotyczył niemieckiej spółki, która sprzedawała wysuszone zrębki drzewne powstałe po maszynowym rozdrobnieniu drewna. Zajmowała się również konserwacją instalacji grzewczych, w których zrębki te były wykorzystywane jako paliwo opałowe. Jej klientami były m.in. dwie parafie oraz gmina.