Od wczoraj stawka odsetek od zaległości podatkowych wzrosła z 8 proc. do 8,50 proc.

To skutek najnowszego komunikatu Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu z 8 lutego br. zdecydowała o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 proc., do poziomu 2,75 proc. Wzrosły również pozostałe stopy procentowe, tj. stopa lombardowa do poziomu 3,25 proc., stopa depozytowa do poziomu 2,25 proc., stopa redyskontowa weksli do poziomu 2,80 proc. oraz stopa rezerwy obowiązkowej z 2 proc. do 3,5 proc. Podwyżki weszły w życie 9 lutego 2022 r.
Dla podatników najważniejsze jest podwyższenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego (stopy lombardowej), bo to od niej jest uzależniona wysokość stawki odsetek za zaległości podatkowe. Zgodnie z art. 56 par. 1 ordynacji podatkowej wynosi ona 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc. Nie może być przy tym niższa niż 8 proc. Wraz z najnowszą podwyżką stopy lombardowej do poziomu 3,25 proc. rośnie więc również stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zgodnie ze wzorem (3,25 proc. x 2) + 2 proc. = 8,50 proc.