To reakcja m.in. na problem, który DGP opisywał pod koniec ubiegłego roku w artykule „Potrzebna kontrola nad sprawo zdawczością spółek akcyjnych” (DGP nr 207/2022). Wskazywaliśmy wówczas, że ok. 4,5 tys. spółek akcyjnych nie poddaje sprawozdań audytowi, choć ma bezwzględny obowiązek badania rocznych raportów niezależnie od tego, czy jest dużym, czy małym podmiotem. Chociaż eksperci wskazywali, że w większości przypadków brak audytu może mieć prozaiczne przyczyny (likwidacja podmiotu, brak pieniędzy), ostrzegali, że wśród nieprzebadanych spółek może pojawić się też oszust na miarę Amber Gold (która nie była spółką akcyjną). Przypomnijmy, że w wyniku jej działalności zostało poszkodowanych ok. 18 tys. osób, które w sumie straciły setki milionów złotych.
Problemem braku audytów postanowiła się zająć PANA i nagłośnić problem. W odpowiedzi na pytanie DGP przyznała, że przeprowadziła analizę 8158 spółek akcyjnych niebędących w likwidacji z bazy Krajowego Rejestru Sądowego. Okazało się, że aż 1302 z nich nigdy nie przeprowadziło obowiązkowego audytu sprawozdania. PANA przyznała, że w 2020 r. aż 1843 spółki nie przeprowadziły badań ani nawet nie sporządziły sprawozdań finansowych.