Problem jest ważny przede wszystkim dla pracodawców i zleceniodawców, ale również dla podatników. Chodzi o to, kto ma zapłacić podatek w sytuacji, gdy pracodawca go nie pobrał, bo miał interpretację indywidualną, z której wynikało, że nie musi pobierać daniny.
W praktyce odpowiedź na to pytanie nie była oczywista, a jedna z wykładni prowadziła do tego, że podatku nie musi płacić ani podatnik (bo korzysta z ochrony wynikającej z art. 26a ordynacji podatkowej), ani płatnik (bo korzysta z ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej).