Pracownicy będą mogli złożyć PIT-2 nie tylko przed pierwszą wypłatą u danego pracodawcy – zakłada projekt nowelizacji Polskiego Ładu, który jest już w Sejmie.

Jeszcze w poniedziałek, w pierwotnej wersji tego projektu, opublikowanej na stronach Rządowego Centrum Legislacji, nie było takiej propozycji zmiany. Pojawiła się ona w wersji przyjętej ostatecznie przez rząd i wniesionej we wtorek do Sejmu.
Na problem, kiedy pracownik może złożyć oświadczenie PIT-2, zwróciliśmy uwagę w poniedziałek, w artykule „MF: PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie” (DGP nr 15/2022).
Resort finansów napisał bowiem w swoim przewodniku, opublikowanym na stronie podatki.gov.pl, że „nie ma przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął (PIT-2 od pracownika – red.) i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku”.
Eksperci wskazywali, że takie stanowisko MF jest sprzeczne z art. 32 ust. 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi jednoznacznie, że płatnik zmniejsza zaliczkę na PIT o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, „jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru”. Problem nie jest teoretyczny. Płatnicy, którzy postąpiliby wbrew ustawie i przyjęliby od pracowników PIT-2 w trakcie roku, ryzykowaliby odpowiedzialnością karną skarbową.
Zwrócił na to uwagę Jarosław Józefowski, radca prawny w Enodo Advisors, cytowany przez nas w poniedziałkowym artykule. Wyjaśnił, że jeśli podatnik i płatnik zastosują się do stanowiska MF, to może to mieć negatywne konsekwencje dla pracodawcy. Jako podstawę prawną ekspert wskazał art. 78 kodeksu karnego skarbowego.
Ministerstwo Finansów zaproponowało więc teraz zmianę art. 32 ust. 3 ustawy o PIT. Z przepisu tego zostanie usunięty fragment mówiący o tym, że podatnik może złożyć oświadczenie PIT-2 „przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym”.
Zmiana oznacza, że płatnik będzie musiał pomniejszać zaliczki na PIT pracownika o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (obecnie jest to 425 zł) również wtedy, gdy pracownik złoży PIT-2 w trakcie roku podatkowego.
W takiej sytuacji płatnik będzie odliczał 1/12 kwoty zmniejszającej podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał PIT-2 od podatnika (nowy ust. 3aa w art. 32 ustawy o PIT). ©℗
Etap legislacyjny
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – skierowany do I czytania w Sejmie (druk nr 1960)