Ustawowo regulujemy kwestię przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy - powiedział w środę w Sejmie wiceminister finansów Jan Sarnowski. Wskazał, że projekt zabezpieczy też środki dla funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Sejm zajął się w środę pierwszym czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak tłumaczył podczas posiedzenia plenarnego Sarnowski, celem projektu jest zabezpieczenie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zakładowych funduszy aktywności.

Sarnowski przypomniał, że prowadzący zakład pracy chronionej ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), natomiast w zakładach aktywności zawodowej tworzy się zakładowy fundusz aktywności (ZFA).

"Środki, które pochodzą z tych funduszy, są w całości przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w tych zakładach. W sumie funkcjonują takie fundusze u ok. 900 pracodawców i służą wsparciu ok. 100 tys. osób niepełnosprawnych" - podkreślił wiceminister.

ZFRON i ZFA są tworzone głównie ze środków pochodzących z części zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od pracowników takiego zakładu. Sarnowski podkreślił, że na skutek podniesienia od 1 stycznia br. kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł bardzo wielu pracowników zakładów pracy chronionej nie będzie płacić podatku, bo ich płaca oscyluje w okolicach płacy minimalnej. Jednocześnie oznacza to, że brak podatku płaconego od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych mógłby wpłynąć negatywnie na finansowanie zakładowych funduszy.

Wiceszef MF poinformował, że dysponenci funduszy będą uprawnieni jeszcze w tym roku do otrzymania pomocy z PFRON. Na każdą zatrudnioną osobę niepełnosprawną będzie to kwota w wysokości 4 proc. minimalnego wynagrodzenia.

PFRON będzie finansował wsparcie w tym roku z własnych środków, od przyszłego roku będzie otrzymywał dotację z budżetu państwa na ten cel w wysokości nie wyższej niż 150 mln zł.

Sarnowski przekazał, że projekt ma też ustawowo uregulować kwestię przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. „Ta kwestia została już uregulowana rozporządzeniem natomiast przeniesienie jej na poziom ustawowy zwiększy bezpieczeństwo pracowników w sytuacji, gdy pracodawca oczekując regulacji ustawowej pobierałby wyższe zaliczki na podatek niżby to wynikało z obowiązujących przepisów prawa” – wskazał Sarnowski.

Ponadto – jak mówił - projekt doprecyzowuje na korzyść podatników przepisy dotyczące korzystania z kwoty wolnej nie tylko na koniec roku, ale już na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek.

„Taki wniosek o comiesięczne odliczenie kwoty wolnej jest składany na formularzu PIT-2 i w opinii Ministerstwa Finansów może być złożony pracodawcy przez pracownika w dowolnym momencie, także w trakcie roku podatkowego” – powiedział wiceminister.

Dodał, że mimo informowania o tym przez MF, niektórzy pracodawcy oczekują precyzyjnego zabezpieczenia tej możliwości w ustawie.

Przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych zapisów. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec