Od 2022 r. to się zmieniło wskutek wejścia w życie Polskiego Ładu. Co więcej, korzystna zmiana ma zastosowanie już do dochodów (przychodów) uzyskanych za 2021 r. (patrz ramka).
Wyrok NSA dotyczył jednak poprzedniego stanu prawnego. Chodziło o kobietę, która pod koniec 2015 r., za namową pracodawcy, zarejestrowała działalność gospodarczą, by od 2016 r. zmienić formę współpracy z dotychczasowym zakładem pracy. Wybrała już nawet liniowy 19-proc. PIT.