Podwyżki te są konsekwencją wzrostu minimalnej pensji do 3010 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2020 r., Dz.U. poz. 1690). W 2021 r. wynosiła ona 2800 zł.
Wyższe stawki za wykroczenia…