Od 1 stycznia 2022 r. minimalna grzywna za wykroczenie wynosi 301 zł, a maksymalna za przestępstwo – prawie 29 mln zł. Mandat za wykroczenie może maksymalnie wynieść 15 050 zł.

Podwyżki te są konsekwencją wzrostu minimalnej pensji do 3010 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2020 r., Dz.U. poz. 1690). W 2021 r. wynosiła ona 2800 zł.
Wyższe stawki za wykroczenia…
Łagodniejsze kary grożą za wykroczenia, np. za niewystawienie paragonu fiskalnego. Przypomnijmy, że z wykroczeniem mamy do czynienia, gdy kwota niezapłaconego podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. – 15 050 zł, w 2021 r. – 14 000 zł).
Najniższy wymiar kary za drobne wykroczenia to mandat. Może on wynieść od 1/10 do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od 301 zł do 15 050 zł (art. 48 par. 2 k.k.s). Przy jego wymierzaniu urzędnicy muszą brać pod uwagę m.in. stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy, a także jego dochody i możliwości zarobkowe.
Jeśli sprawa trafi do sądu, to może on wymierzyć wyższą grzywnę. Minimalna za wykroczenie wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 301 zł (w 2021 r. – 280 zł). Maksymalna może wynieść 20-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 60 200 zł (w 2021 r. – 56 000 zł).
…oraz przestępstwa
Jeśli kwota uszczuplonego podatku przekroczy 15 050 zł, mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym. W tym wypadku grzywnę wymierzają sądy.
Określają one liczbę tzw. stawek dziennych (od 10 do 720) oraz wysokość jednej stawki. Przy jej ustalaniu sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.
Jedna stawka dzienna nie może być jednak niższa od 1/30 minimalnego wynagrodzenia, czyli 100,34 zł (w 2021 r. – 93,34 zł) i nie może być wyższa od 400-krotności tej 1/30, czyli obecnie – 40 133,33 zł (w 2021 r. – 37 333,33 zł).
Tym samym minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe wynosi obecnie 1003,40 zł (10 stawek x 100,34). W 2021 r. było to 866,70 zł.
Natomiast maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe wynosi teraz 28 895 997,60 zł (720 stawek x 40 133,33 zł). W 2021 r. było to 24 960 960 zł.
Kary karnoskarbowe za wykroczenia i przestępstwa w 2022 r.
Minimalna wysokość Maksymalna wysokość
Wykroczenia karnoskarbowe
Mandat 301 zł 15 050 zł
Grzywna wymierzana przez sąd 301 zł 60 200 zł
Przestępstwa karnoskarbowe
Stawka dzienna 100,34 zł 40 133,33 zł
Grzywna wymierzana przez sąd 1003,40 zł 28 895 997,60 zł