Senat przyjął wczoraj bez poprawek nowelizację ustawy o PIT, która zakłada większe wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Dotychczas nie mogły one w pełni korzystać z preferencji, jeśli odprowadzały zbyt mały podatek – niższy od limitu ulgi prorodzinnej.
Nowe zasady wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r., ale będzie można je zastosować już do rozliczeń za 2014 r. Umożliwią otrzymanie z budżetu dodatkowych pieniędzy, z tym że nie będą one mogły przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu. W takim wypadku cała należna ulga, na którą składać się będzie zarówno odprowadzony podatek, jak i całość lub część odliczonych składek ubezpieczeniowych, zostanie wykazana w zeznaniu jako nadpłata do zwrotu.
Reklama
Nowelizacja zwiększy też o 20 proc. limit ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Roczna kwota odliczenia na trzecią pociechę wzrośnie z 1668,12 do 2000,04 zł, a na każdą kolejną z 2224,08 do 2700 zł.
Należy pamiętać, że różnica między ulgą obliczoną na nowych zasadach a odprowadzonym przez podatnika podatkiem powiększy dochód rodziny obliczany na potrzeby ustalania prawa do świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego i stypendiów.
Dziś w Sejmie odbędzie się zaś głosowanie nad odrzuceniem projektu ustaw okołobudżetowych. Zakłada on m.in. opodatkowanie produkcji papierosów przy użyciu maszyn udostępnionych w punktach sprzedaży detalicznej.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o PIT – czeka na podpis prezydenta