1007,81 zł zapłacą z tego tytułu przedsiębiorcy zarabiający ponad 300 tys. zł rocznie i rozliczający się z fiskusem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Prezes GUS ogłosił właśnie dane konieczne do wyliczenia składki zdrowotnej zgodnie z zasadami przewidzianymi w Polskim Ładzie.

Przypomnijmy, że zmienia on sposób jej wyliczenia. Jej wysokość jest teraz zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. I tak ryczałtowcy zapłacą składkę w wysokości 9 proc., ale od innej podstawy wymiaru niż podatnicy rozliczający się liniowo i według skali podatkowej. U ryczałtowca, którego przychód roczny nie przekroczy 60 tys. zł, podstawa wymiaru wyniesie 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (I grupa). Dla tych przedsiębiorców, których przychód przekracza 60 tys. zł, ale jest niższy niż 300 tys. zł, wyniesie ona 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (II grupa). Ci z przychodem ponad 300 tys. zł obliczą podstawę od 180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (III grupa). Zgodnie z komunikatem prezesa GUS wynosiło ono 6221,04 zł. W konsekwencji składka zdrowotna dla ryczałtowców wyniesienie: 335,94 zł (I grupa), 559,89 zł (II grupa) i 1007,81 zł (III grupa).
To duża zmiana, bo do tej pory prowadzący działalność płacili zryczałtowaną składkę zdrowotną, która w 2021 r. wynosiła 381,81 zł, z czego dużą część było można odliczyć od podatku (Polski Ład znosi tę możliwość).
Opublikowane przez GUS dane mogą mieć wpływ na podstawę wymiaru składki za styczeń 2022 r. u przedsiębiorców rozliczających się według liniowego PIT, którzy mają zapłacić ją jeszcze na starych zasadach (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kw. z zastosowaniem 9-proc. stawki). Problem w tym, że przepisy mówią co innego niż ZUS i resorty finansów i zdrowia (pisaliśmy o tym w DGP nr 1/2022 „Problem z 9-proc. składką zdrowotną. Zamiast przepisu są trzy rodzaje wykładni”).