Zgonie z Polskim Ładem, ryczałtowcy zapłacą składkę zdrowotną według jednej z trzech stawek, zależnych od przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi o średnią pensję liczoną według jednej z przyjętych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego metodologii, konkretnie: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (art. 81 ust. 2f znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Polecamy: „Ryczałt ewidencjonowany”