Chodziło o następcę prawnego spółki, która wypłacała kilku pracownikom kadry kierowniczej wynagrodzenia z zastosowaniem 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Pracownicy ci w ramach wykonywania obowiązków służbowych tworzyli m.in. projekty nowych struktur organizacyjnych, procedur, systemów premiowych, plany rozwoju biznesu na przyszłe okresy, prognozy sprzedaży, rozwiązania informatyczne wspierające działalność firmy, karty charakterystyk nowych produktów.
Pracownicy co miesiąc sporządzali raporty zawierające specyfikacje tworzonych przez siebie prac, które następnie były akceptowane i odbierane w imieniu spółki przez dyrektora zarządzającego. Pracodawca nabywał do tych prac autorskie prawa majątkowe.