Czy zasady obliczania zaliczek wynikające z rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. dotyczą również tych pracowników, którzy złożyli wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej?

To, czy podatnik (pracownik) złożył oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej, podobnie jak to, czy spełnia warunki do stosowania takiej ulgi, formalnie nie ma znaczenia przy stosowaniu zasad naliczania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowniczych zapisanych w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28).

Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna

Jednak biorąc pod uwagę to, że przy zastosowaniu nowo wprowadzonych zasad naliczania zaliczek (dla niepoznaki określonych w tytule rozporządzania jako „przedłużenie terminu”) płatnik dokonuje porównania zaliczek naliczonych według zasad z 2021 r. i zasad obowiązujących w 2022 r., a tzw. ulga dla klasy średniej w praktyce miała kompensować straty ekonomiczne, jakie czyni zakaz odliczana od podatku składki zdrowotnej, należy liczyć się z tym, że niestosowanie na wniosek podatnika przez płatnika ulgi dla klasy średniej może w praktyce spowodować, że w trakcie 2022 r. zaliczki wpłacane do urzędu skarbowego będą dłużej wyznaczane według metody z 2021 r. Innymi słowy, jak najbardziej zasady obliczania zaliczek wynikające z rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. dotyczą również tych pracowników, którzy złożyli wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, co więcej, moim zdaniem metoda zaliczkowania z 2021 r. będzie miała u nich dłużej zastosowanie, niż gdyby nie złożyli takiego wniosku.