Reklama
Po otrzymaniu w styczniu przez niektóre grupy zawodowe (m.in. nauczycieli) niższych wynagrodzeń niż w 2021 r. minister finansów wydał rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na PIT (Dz.U. poz. 28) i zapowiedział „wzmocnienie działań informacyjnych” w zakresie skutków wejścia w życie Polskiego Ładu. W ramach tej akcji pracownicy skarbówki odpowiadają na pytania na specjalnych dyżurach trwających do godz. 19.
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna
Zrodziło to obawy samych pracowników fiskusa. Pisaliśmy o nich w artykule „Urzędnicy też zaskoczeni zmianami Polskiego Ładu” (DGP nr 7/2022).
Ministerstwo odniosło się do tych obaw w odpowiedzi na pytania DGP. Poinformowało, że w dyżurach uczestniczą wyłącznie osoby, które wyraziły chęć pracy do godz. 19, oraz kadra kierownicza danej jednostki. MF zapewniło, że podejmuje działania „w kierunku pozyskania i przekazania terenowym jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej dodatkowych środków przeznaczonych na sfinansowanie dodatków zadaniowych dla pracowników wykonujących zadania w ramach akcji informacyjnej dotyczącej Polskiego Ładu”.
MF dodało też, że w związku z wydłużeniem godzin pracy w urzędach skarbowych stara się o pieniądze na sfinansowanie kosztów ochrony i utrzymania tych obiektów.
Zapewniło również, że „w każdym urzędzie skarbowym jest co najmniej kilka osób przeszkolonych ze zmian wprowadzanych Polskim Ładem i liczba ta będzie stale rosła”. „Pracownicy urzędów skarbowych mają również zapewnione wsparcie ekspertów z pionów orzecznictwa izb administracji skarbowej” - dodało.