Eksperci policzyli bowiem wpływ Polskiego Ładu na zarobki i dochody w ujęciu rocznym, a nie miesięcznym. Celem naszych obliczeń jest pokazanie efektu końcowego, czyli różnicy między dotychczasowym a nowym poziomem obciążeń podatkowo-składkowych.
Opublikowane w piątek 7 stycznia br. rozporządzenie ministra finansów (Dz.U. poz. 28) dotyczy natomiast miesięcznych zaliczek na PIT, obliczanych i potrącanych przez płatników. Weszło ono w życie 8 stycznia i wprowadza nowe zasady pobierania i przekazywania zaliczki na PIT od przychodów z pracy i stosunków pokrewnych, emerytur i rent (art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy o PIT) oraz z umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT).