Bez porównania tegorocznych obciążeń z ubiegłorocznymi nie da się bowiem zastosować rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 28). Weszło ono w życie 8 stycznia i wprowadza nowe zasady pobierania i przekazywania zaliczki na PIT.
Uwaga: nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł miesięcznie. Przy wyższych zarobkach (przychodach) nic się nie zmienia.