Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i poprzedzającą go decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej, nakładającą na podwykonawcę karę pieniężną za brak aktualizacji danych w zgłoszeniu SENT – poinformowały we wtorek służby prasowe Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak przekazano, sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, na którego naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego nałożył 10 tys. zł kary za brak aktualizacji zgłoszenia przewozu towaru SENT "polegającej na niewprowadzeniu danych +nowego+ przewoźnika". Przedsiębiorca zgłosił się do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku.

"Z dokumentacji przedstawionej rzecznikowi wynikało, iż przedsiębiorca, na którego nałożono karę, był podwykonawcą głównego przewoźnika, tj. przewoźnika umownego" – wskazano.

Reklama

Podwykonawca wykonywał usługi jedynie dla głównego przewoźnika, a przewóz był realizowany na zlecenie innej firmy - zleceniobiorcą był główny przewoźnik, a nie podwykonawca. Zdaniem tego ostatniego nie było obowiązku aktualizacji danych w zgłoszeniu SENT, skoro przewoźnik główny pozostawał ten sam.

"Na oficjalnej stronie Krajowej Izby Administracji Skarbowej przedsiębiorcy uzyskują informację, że za przewoźnika uznaje się ten podmiot, który zawarł umowę przewozu i odpowiada za ten przewóz. Ponadto przedsiębiorca nie może ponosić kosztów nieprecyzyjnie zredagowanych przepisów prawa" – skomentował, cytowany w komunikacie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA i decyzję dyrektora IAS w Szczecinie i "polecił organowi administracji publicznej rozważenie, czy nałożenie kary pieniężnej w tej sytuacji jest rzeczywiście w interesie publicznym i czy jej nałożenie nie byłoby jednak nieproporcjonalne".

"NSA podkreślił, iż nałożenie kary w relacji do ujawnionego w toku kontroli uchybienia wobec jego wagi i znaczenia, w żadnym stopniu ani też zakresie nie wpłynęło na osiągnięcie określonych ustawą SENT celów przeprowadzenia tej kontroli" – wskazano.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

emb/ drag/