Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i poprzedzającą go decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej, nakładającą na podwykonawcę karę pieniężną za brak aktualizacji danych w zgłoszeniu SENT – poinformowały we wtorek służby prasowe Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak przekazano, sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, na którego naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego nałożył 10 tys. zł kary za brak aktualizacji zgłoszenia przewozu towaru SENT "polegającej na niewprowadzeniu danych +nowego+ przewoźnika". Przedsiębiorca zgłosił się do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku.