Zmiany te wprowadziła od 1 stycznia 2022 r. nowelizacja ustawy o VAT i niektórych innych ustaw z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2076).
Na razie wystawianie faktur w ustandaryzowanym formacie XML za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest dobrowolne. Co więcej, na otrzymywanie faktur w tej formie musi się zgodzić nabywca. Jeżeli nie wyrazi zgody, faktura ustrukturyzowana będzie mu przesyłana w postaci z nim uzgodnionej (np. w formacie PDF lub wydruku).