Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie dotyczył producenta słodyczy, który w ramach promocji swoich produktów podejmuje trzy rodzaje działań marketingowych skierowanych do różnych grup firm i osób (m.in. do kontrahentów i konsumentów). Jedne to konkursy organizowane na zlecenie przez zewnętrzne agencje, drugie to loterie przeprowadzane na zlecenie przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, trzecie to konkursy organizowane przez inne podmioty, w których spółka bierze udział jedynie jako sponsor nagród.
Spółka uważała, że we wszystkich trzech przypadkach płatnikiem, który musi obliczyć, pobrać i wpłacić zryczałtowany 10-proc. podatek od nagród (o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT), jest podmiot bezpośrednio organizujący i przeprowadzający konkurs lub loterię. Twierdziła, że obowiązek ten, wynikający z art. 41 ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy o PIT, dotyczy zarówno sytuacji, gdy nagrody otrzymują osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i gdy nagradzani są przedsiębiorcy. I nie ma znaczenia, czy konkurs jest organizowany na jej zlecenie, czy nie jest – argumentowała.