Monika Jańczak, konsultant podatkowy w Tributis Group sp. z o.o.
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981; dalej: ustawa o PIT) zawiera szczególne regulacje dotyczące opodatkowania przychodu osoby fizycznej z wygranej w konkursach. Otóż zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest on pobierany w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody, jeżeli nie znajduje zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Niewątpliwie powyższe regulacje podatkowe dotyczą opodatkowania przychodu z wygranej w konkursie powstałego u podatnika będącego osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej. W kontekście zaś osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowisko co do tego, jak należy opodatkować wygraną w konkursie, nie jest jednolite.
Niekorzystna wykładnia fiskusa