Chodziło o kobietę, która w 2011 r. za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości kupiła udział w spółdzielczym własnościowym prawie do mieszkania. W tym samym akcie notarialnym podarowała go rodzicom, w wyniku czego stali się oni wyłącznymi współwłaścicielami mieszkania. Było to związane z wymogami bankowymi dotyczącymi zdolności kredytowej i finansowania zakupu mieszkania.
Kobieta uważała, że dochód ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości był zwolniony z PIT, ponieważ przeznaczyła go na własne cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b ustawy o PIT.